پروتز های متحرک متکی بر ایمپلنت

امروزه با وجود تکنیک هاى پیشرفته در زمینه دندانپزشکى، حتى در صورتى که بیمار تمام دندان هاى خود را از دست داده باشد، باز هم مى توان لبخندى زیبا به او هدیه داد! با استفاده از انواع پروتز دندان، می توان یک یا چند دندان از دست رفته را به راحتى و به صورت ثابت، متحرک و یا ترکیبى جایگزین کرد.

  • پروتزهاى دندانى متحرک

مدل اوردنچر برای پروتزهای کامل راه حلی است که امنیت خاطر و سادگی را به شما ارائه می دهد. پروتز دندان متحرک بر روی ایمپلنت های دندان پیچ و نصب می شود و بیمار می تواند آن را برای تمیز کردن از دهان خود بیرون بى آورد.

  • اوردنچرهاى متکى بر ایمپلنت

اوردنچر، پروتزهایی هستند که روی ایمپلنت ها قرار می گیرند و می توان آنها را به صورت پروتزهاى متحرک تعریف کرد.

مزیت این نوع ایمپلنت ها این است که بیمار مى تواند به عنوان پروز دندان متحرک از آن استفاده کند. جویدن با این نوع پروتزها به کیفیت پروتزهاى ثابت است.

روند اوردنچر

ابتدا چهار ایمپلنت دندانى از جنس تیتانیوم زیست سازگار در امتداد لثه نصب مى شود که به عنوان ریشه های دندان ها عمل مى کنند؛ این ایمپلنت ها در استخوان فک قرار داده مى شوند. بر روی این ریشه های دندانى جدید، یک سازه فلزی قرار داده مى شود که پروتز بر روى آن قرار می گیرد.

در نتیجه، شما از نظر زیبایى شناسى و ارامش خاطر داراى یک پروتز ثابت هستید که به راحتى مى توانید آن ها را براى تمیز کردن از دهان خود بیرون بیاورید.

مزایای استفاده از پروتز متحرک متکی بر ایمپلنت در مقایسه با پروتز ثابت متکی برایمپلنت

۱- به علت وجود فلنج باکالی ساپورت کافی برای لب و گونه فراهم می‌شود و زیبایی بهتری برای بیمار به وجود می‌آید.به خصوص در بیماران با بی دندانی کامل که به دلیل تحلیل استخوان و از بین رفتن ساپورت بافت نرم تغییرات مهمی در بافت نرم صورتشان به وجود آمده و پروتز ثابت قادر به تامین ساپورت مناسب و زیبایی لازم برای بافت نرم نمی باشد.

۲- وجود فلنج‌ها موجب پوشانده شدن قسمت‌های فلزی (اباتمنت‌ها) می­شود و زیبایی از این نظر نیز بهتر تأمیـن می‌گردد.

۳- در مواردی که بیمار از لحاظ اقتصادی توانایی ندارد، با تعدادکمتری ایمپلنت نسبت به پروتز ثابت می‌توان درمان را انجام داد.

۴- نواحی که استخوان کافی ندارند را می‌توان از طرح درمان خارج کرد و بدین ترتیب لزوم انجام پیوند استخوانی را برطرف نمود.

۵- قرار دادن ایمپلنت‌ها از بعد مزیودیستال و تا حدی باکولینگوال با آزادی بیشتری صورت می‌گیرد.

۶- می‌توان در صورت لزوم از ساپورت بافت نرم هم بهره برد.(اوردنچرهایی که ساپورت خود را هم از ایمپلنت و هم بافت نرم می گیرند- طبق تقسیم بندی کارل میش RP-5)

۷- هزینه‌های قسمت پروتزی درمان کاهش پیدا می‌کند.(البته همیشه اینگونه نیست و بستگی به تعداد ایمپلنت و نوع ساپورت اوردنچر دارد)

۸- وجود فلنج‌ها به رفع مشکلات تکلم کمک می‌نماید.

۹- کنترل بهداشت با خارج کردن پروتز از دهان راحت‌تر صورت می‌گیرد.

۱۰- امکان خارج کردن پروتز از دهان در شب باعث کنترل نیروهای پارافانکشنال می‌شود.

انتخاب پروتز مناسب دندان

دندانپزشک یا متخصص پروتز قبل ازتوصیه روشى خاص براى درمان، تعداد دندان های از دست رفته، وضعیت دندان های باقیمانده و ضخامت استخوان فک شما را مورد بررسى قرار مى دهد.

اگر فقط یک یا دو دندان از دست رفته باشد و دیگر دندان های باقی مانده سالم باشند، استفاده از یک بریج یا پروتز تکه اى، راه حل مؤثرى خواهد بود. اگر تعداد دندان هاى طبیعی باقی مانده کم باشد و وضعیت مناسبى هم نداشته باشند، ممکن است استفاده از دندان مصنوعى و یا ایمپلنت بهترین گزینه باشد.

با این حال، اگر استخوان فک حجم کمى داشته باشد، ممکن است دندانپزشک شما مجبور شود استخوان اضافی به فک بیمار پیوند دهد تا از فیکسچر ایمپلنت پشتیبانی شود (این استخوان براى نگهدارى پایه هاى تیتانیومى لازم است).