فیشورسیلانت

در طول زندگی هر فردی دو سری دندان، دندان های شیری و دائمی و سه دوره دندانی وجود دارد:

1- دوره ی دندان شیری 2- دوره ی دندانی مخلوط (شیری و دائمی) در این دوره دندان های شیری به تدریج جای خود را به دندان های دائمی می دهند 3- دوره ی دندان های دائمی. بسیاری از افراد هنوز تصور می کنند دندان های شیری از اهمیت چندانی برخوردار نیستند زیرا که دندان های شیری به زودی جای خود را به دندان های دائمی خواهند داد،در صورتی که این دندان ها تا زمانی که در دهان قرار دارند (بعضا˝ تا سن 12 سالگی) وظایف عمده ی زیر را انجام خواهند داد:

  • حفظ فضای لازم برای رویش دندان های دائمی (دندان های شیری بعنوان راهنمای رویش صحیح دندان های دائمی محسوب می شوند بنابراین اگر زود تر از دست بروند به دلیل کمبود فضای کافی جهت رویش دندان های دائمی سبب جابجایی و نا مرتب شدن دندان های دائمی خواهند شد عمل اصلاح آنکه ارتودنسی نامیده می شود، مستلزم صرف هزینه زیاد و تحمل مشکلات ناشی از انجام عمل ارتودنسی و اتلاف وقت خواهد بود.)
  • کمک به رشد و تکامل صورت، در صورتی کهدندان های شیری زودتر از موعد مقرر کشیده شوند، رشد فکی به درستی انجام نخواهد شد.
  • نقش مهم دندان های شیری در جویدن و هضم غذا در دوران حساس رشد و تکامل کودک
  • نقش مهم دندان های شیری در تکلم و بیان صحیح حروف

اهمیت اولین دندان آسیای بزرگ دائمی

  • این دندان ها بعد از دندان های شیری در عقب دهان و در سن 6 سالگی می رویدو چون در اغلب موارد رویش آنبدون درد و ناراحتی است لذا توجه کودک و والدین را به خود جلب نمی کند.
  • این دندان جانشین دندان شیری نمی شود بنابراین رویش آن بی سرو صدا و بدون علامت صورت می گیرد.
  • از آنجا که رعایت بهداشت دندان های شیری بدلیل موقت بودن آنها درنظر بسیاری از افراد از اهمیت زیادی برخوردار نیست و این دندان نیز مجاور دندان های شیری قرار می گیرد لذا ممکن است مانندسایر دندان های شیری کودک مورد بی توجهی والدین قرارگیرد.
  • بی توجهی والدین به اولین دندان دائمی و آسیای کودک (موسوم به دندان 6) باعث پوسیدگی زود هنگام و شدید آن شده که موجب درد و رنج برای کودک می شودهمچنین در موارد زیادی منجر به کشیده شدن دندان در سن پائین می شود. بدین ترتیب علاوه بر از دست رفتن یک دندان دائمی مهم، رویش سایر دندان های دائمی را نیز از نظر ردیف بودن دچار مشکل خواهد کرد.

فیشورسیلانت( شیارپوش دندان):

لزوم انجام خدمات پیشگیری و اهمیت آن نسبت به درمان بیماری برهیچ کس پوشیده نیست، در این زمینه بهداشت دهان و دندان به دلیل مشکلات درمانی و گاهی اوقات غیر قابل برگشت بودن سلامت عضو، از اهمیت زیادی برخوردار است. فیشورسیلانت از جمله طرح های مهم پیشگیری ازپوسیدگی دندان      می باشد که بطور مؤثری در کنترل پوسیدگی تأثیرخواهد داشت. دندان های آسیا اغلب دارای شیارهای عمیق و باریکی هستند که با ظریف ترین مسواک ها نیز تمیز نمی شوند، تجمع باقیمانده ذرات مواد غذایی و میکروب های دهان در این شیارها می تواند شروع کننده ی پوسیدگی در لایه سطحی دندان که مینا نام دارد،باشد. مینا سخت ترین قسمت دندان است که بقیه قسمت های نرمتر دندان را در برابر آسیب های مختلف محافظت می کند بنابراین اگر مینای دندان به هر دلیلی مانند پوسیدگی یا ضربه از بین برود، دندان بسیار آسیب پذیر می گردد. از آنجا که شیارها و فرورفتگی های عمیق و باریک سطح جونده دندان ها (مخصوصا˝ اولین دندان دائمی) جزء مناطق مستعد و آغازین برای پوسیدگی است و تمیز کردن داخل این شیارها و فرورفتگی ها ی سطح دندانی با برس مسواک بطور کامل امکانپذیرنمی باشد لذالازم است جهت پیشگیری از پوسیدگی این دندانها، شیارها را مسدود نمود.پر کردن شیارها با مواد شیارپوش،فیشورسیلانتنامیده می شود که توسط دندانپزشک انجام می شود. با این عملگیرغذایی درسطح دندان از بین رفته و در نتیجه سطح دندان بطور کامل و به راحتی با مسواک قابل تمیز کردن می شود. همچنین بعلت وجود فلوراید موجود در ماده پرکننده شیارها تا مدتی این فلوراید در محل آزاد شده و باعث استحکام درسطوح دندانی نیز می شود.جهت انجام فیشورسیلانت به بی حسی و یا تراش دندان نیاز نمی باشد و در مدت زمان کوتاهی (حدودا 5 دقیقه) قابل انجام می باشد. فیشورسیلانت به منظور پیشگیری از پوسیدگی دندان های دائمی وشیری انجام می شود. مهمترین زمان انجام فیشورسیلانت شروع رویش دندان های دائمی (6 الی 12 سالگی) است. که با توجه به اهمیت خاص رویش اولین دندان دائمی در سن 6 سالگی انجام فیشورسیلانت دراین سن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.